Objavljen popis najboljih liječnika u Hrvatskoj

Objavljen popis najboljih liječnika u Hrvatskoj

Portal Najdoktor.com objavio je popis najboljih liječnika i stomatologa u RH prema glasovima pacijenata na toj stranici. Ovo je šesta godina objave popisa najboljih dliječnika i liječnica prema izboru pacijenata u Republici Hrvatskoj.

Objavom ovakvih popisa cilj im je, kažu, da na temelju iskustava pacijenata stvaraju što je moguće realniju sliku o pojedinim liječnicama i liječnicima u Republici Hrvatskoj. Komentar po komentar i tako već osam i pol godina, zajedno su, kažu, razvili bazu iskustava koja je etablirala portal najdoktor.com kao centralno mjesto informiranja o iskustvima drugih s pojedinim liječnicima.

Kriteriji su po kojima je portalnajdoktor.com birao najbolje liječnike: ukupan broj komentara, odnos broja pozitivnih i negativnih komentara te kvaliteta samih komentara. Napominju da se neargumentirani komentari nisu uzimali u obzir.

Također napominju da se, kao i proteklih godina, komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu uzimali u obzir zato što u mnogim slučajevima liječnici ne mogu birati osoblje ni utjecati na broj pacijentica i pacijenata.

Popis:

ABDOMINALNI KIRURG:

Dražen Tufeković - Karlovac
Radoslav Stipić, Ognjen Barčot - Split
Ante Gojević, Goran Augustin, Ana Dimova, Stipislav Jadrijević, Mislav Rakić, Leonardo Patrlj, Emil Kinda, Branislav Kocman, Amir Ibukić,  Hrvoje Tomasović - Zagreb

ALERGOLOG:
Mato Ćurić - Osijek

ANESTEZIOLOG:
Sanja Toljan - Zagreb
DERMATOVENEROLOG:
Ivana Hlevnjak - Split
Nives Pustišek, Sanja Gregurić, Suzana Ljubojević-Hadžavić, Željana Bolanča, Snježana Komadina, Ljiljana Škrinjar, Lena Kotrulja, Jolanda Kanižaj-Rajković, Maja Ceković, Snježana Kramarić, Dijana Celić - Zagreb

DJEČJI KIRURG:
Nado Bukvić - Rijeka
Zenon Pogorelić - Split
Zoran Barčot, Zoran Bahtijarević, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car - Zagreb

ENDOKRINOLOG:
Zoran Vučinović – Split
Jelena Vučak-Lončar - Zadar
Igor Bjelinski, Maja Berković-Cigrovski, Gorana Mirošević, Tina Dušek, Davorka Herman-Mahečić  - Zagreb

FIZIJATAR:
Darko Kraguljac - Rijeka
Vesna Bilandžić - Split
Vladimir Knež - Grad VaraždinskeToplice
Matija Žutelija Fattorini, Blaženka Nekić, Svetislav Polovina, Stjepko Bućan, Spomenka Sremac-Bohaček, Maja Mirković  - Zagreb

GASTROENTEROLOG:
Bruno Škurla, MilošLalovac, Davor Hrabar, Marinko Marušić, Ivo Carić, Davor Radić - Zagreb

GINEKOLOG: 
Ivica Žuvela -Benkovac
Romana Švaljek-Toth, Alen Šelović, Nikola Galkowski - Bjelovar
Slavko Marić – Biograd na Moru
Marija Skelin-Čupić - Drniš
Mislav Bender, Zoran Tešanović,  Zoran Cikatić - Dubrovnik
Indira Kosović –Općina Dugopolje
Darko Gusić, Mirjana Vrkljan-Radošević - Gospić
Ljiljana Gal -Ivanec
Dejan Šakoronja - Jastrebarsko
Linda Zanchi - Kaštela
Edmond Paljušaj- Općina Matulji
Zlatko Topolovec, Zoran Popović, Siniša Matković, Sabina Galić, Mirjana Rubin, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Mićo Rosso - Osijek
Boris Uhač - Opatija
Nero Marinović - Omiš
Dino Bečić, Mirela Markanović-Mišan, Tomislav Perkov, Dragan Belci - Pula
AlenDumančić - Pakrac
Domagoj Dokozić, Krešimir Musić - Požega
Lina Štefanić - Poreč
Irena Marinović - Ploče
Ante Škrobonja, Oleg Petrović, Danko Perović, Miodrag Vezmar, Miljenko Manestar, Herman Haller, Dubravka Kalinić, AleksFinderle - Rijeka
Filomena Tolić-Kovačić, Vesna Ćosić,  Leonardo Tomić, Krešimir Barišić - SlavonskiBrod
Jasminka Rešić, Dubravka Branica, Zdeslav Benzon, Vedran Hrboka,  Hrvoje Vlašić, Teo Budimir, Tatjana Postrak-Jukić, Tanja Vukušić-Pušić, Sandra Benzon, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica,  Jakov Viđak, Dino Markovina, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić - Split
Nenad Škvorc - Samobor
Ivica Dadić - Sinj
Lidija Pejković - Solin
Nelka Tomić - Šibenik
Ivo Bilopavlović, Aleksandar Jukić, Ivana Risek, Hrvoje Brijačak, Borislav Dokuzović - Varaždin
Marija Đuričić-Dokmanović - Velika Gorica
Lenija Pavić-Lugović - Vrbovec
Abdulkader Gharib - Vukovar
Igor Maričić - Zabok
Krešimir Vranić, Ivica Vlatković, Ilva Marić, EditaTadić - Zadar
Ana Jelčić, Lara Spalldi-Barišić, Gordana Planinić-Radoš, Vedrana Belužić-Šarac, Damir Eljuga, Franjo Grgić, Tomislav Čanić,Ivana Erceg Ivkošić,Alenka Akšamija, Ana Tikvica-Luetić, Tomislav Župić, Igor Srček, Josip Juras, Sandra Flisar, Sandra Novak, Tomislav Hafner, Dorotea Pavan-Jukić, Zrinka Komadina-Estatiev, Zlatko Topalović,  Mislav Herman, Željko Duić, Zdravko Jeleković, Vladimir Novak, Ozren Grgić, Oliver Vasilj, Pavo Perković, Zahi Khouri, Neven Tučkar, Vladimir Janđel, VišnjaTadić,  KarloTomičić, Boris Franulović,  Višnja Latin, Danijel Šeba, Vedran Kardum, Ulla Marton, Trpimir Goluža, Marina Šprem, Ivan Grbavac, Ante Vuković, Ivan Bolanča, Držislav Kalafatić,  Tihana Mazalin, Sanja Tadić, Sanja Boras, Jasenka Grujić-Koračin, Bruno Vuletić,  Snježana Belak, Romana Dmitrović, Sanja Gršić-Burić, Ratko Matijević, Nataša Šemnički,  Milan Pavlović, Martina Ujević, Mario Ćurić, Maja Gudelj, Vladimir Blagaić, Karmen Dubreta,  Mario Kerner, Mario Podgajski, Ivka Djaković, Ingrid Marton, IlijaAlvir, Goran Vujić, Erden Radončić, Dženis Jelčić, Dražen Lučinger, Dražan Butorac, Dragana Ljubojević-Grgec, Darko Husar, Danka Mirić-Tešanić, Duško Pall, Dario Majnarić, Danijela Lučić, Damir Kovačević, BrankoRajhvajn, BerivojMišković, Ana Zovak – Zagreb

HEMATOLOG:
Slobodanka Ostojić-Kolonić, Sandra Bašić-Kinda - Zagreb

INTERNIST:
Robert Matutinović, Milan Marković - Split
Nataša Karamarković-Lazarušić, Vladimir Šalamon,  Tajana Silovski, Tajana Filipec-Kanižaj, Marica Bračić-Kalan, Ljubica Vazdar, Ingrid Prkačin, Inga Mandac-Rogulj, Gordana Štajminger, Dean Mileta - Zagreb

KARDIOLOG:
Ante Anić- Split
Richard Matasić, Jasmina Čatić, Jure Mirat, Edvard Galić, Aleksander Ernst - Zagreb

KARDIOKIRURG:
Ivan Burcar, Hrvoje Gašparović, Igor Rudež - Zagreb

MAKSILOFACIJALNI KIRURG:
Marko Tarle, Predrag Knežević, Tomica Bagatin, Ivan Zajc - Zagreb

MIKROBIOLOG:
Javorka Leko-Grbić - Split
Tomislav Meštrović  - Zagreb

NEFROLOG:
Dragan Klarić - Zadar
Ljiljana Fodor, Krešimir Galešić  - Zagreb

NEUROLOG:
Dragan Mejakić - Ogulin
Ingrid Škarpa-Prpić - Rijek
Darijo Sučević, Mario Mihalj - Split
Ivan Mikula - Zabok
Branko Malojčić, Barbara Barun, Željka Petelin-Gadže, Vida Demarin, Vesna Brinar, Pavao Krmpotić, Morana Ivičić - Zagreb

NEUROKIRURG:
Bojan Milanov - Pula
Vlatko Ledenko - Split
Josip Paladino - Grad Sveta Nedelja
Dinko Štimac - Rijeka
Ante Subašić, Marjan Rožanković, Tonko Marinović, Vjekoslav Jeleč, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Pavle Miklić, Boris Božić, Miroslav Vukić,  Krešimir Rotim, Jurica Maraković, Goran Mrak, Hrvoje Jednačak, Vatroslav Čerina,  Andrej Desnica - Zagreb

ORALNI KIRURG:
Willy Kocjan - Rijeka
Marijan Baranović - Slavonski Brod
Damir Roki - Varaždin
Hrvoje Plasaj, Nenad Klasić, Krešimir Doblanović, Marko Bajs, Filip Štimac, Davor Brajdić, Leonard Bergovec, Krešimir Johman, Jurica Krhen, Brankica Borisov, Berislav Perić - Zagreb

OFTALMOLOG:
Darko Batistić, Dobrila Karlica - Split
Marin Belak, Dean Šarić, Zlatko Juratovac, Nenad Vukojević, Nadežda Bilić, Miro Kalauz, Maja Bohač, Irena Škegro, Gorana Pavičić, Damir Bosnar, Jelena Petrinović-Dorešić  - Zagreb

ONKOLOG:
Jelena Roganović - Rijeka
Ilona Sušac, Tomislav Orešić, Ljerka Eljuga, Ivan Milas, Fedor Šantek, Andrej Roth, Adem Hajredini - Zagreb

ORTODONT:
Daria Štambuk-Ćosić, Mateja Jelić, Martina Ivanec Sapunar, Andrijana Kovačić - Zagreb

ORTOPED:
Luka Širola, Zdravko Jotanović, Danijel Lopac - Općina Lovran
Miroslav Hašpl - Općina Krapinske Toplice
Ivan Rakovac - Općina Funtana
Eduard Rod - Zabok
Tomislav Ćuti, Mario Josipović, Domagoj Delimar, Tomislav Čengić, Ozren Kubat, Trpimir Vrdoljak, Danijel Matek , Tomislav Đapić, Tomislav Smoljanović, Mislav Jelić, Miljenko Franić, Milan Milošević, Ivan Bojanić, Ivan Benčić, Darko Antičević, Alan Mahnik, Tomislav Ribičić, Damir Hudetz - Zagreb

OPĆI KIRURG:
Darko Krstov - Dubrovnik
Samir Haj-Barakat - Našice
Darko Kraljik - Slavonski Brod
Jakov Mihanović - Zadar
Josip Lovrić , Zrinko Madžar, Tomislav Baotić, Vide Bilić – Zagreb

OTORINOLARINGOLOG:
Bojan Fanfani - Karlovac
Ante Sučić, Davor Sunara, Zlatko Kljajić, Zaviša Čolović, Robert Tafra, Ivan-Anđelko Lisec - Split
Domagoj Butigan - Varaždin
Ivan Baraka - Zadar
Andro Košec, Martin Jurlina, Gorazd Poje, Ante-Srđan Anzić, Marko Velimir Grgić, Vinko Borčić, Tomislav Baudoin, Robert Trotić, Renato Janušić, Mirko Ivkić, Mihael Ries, Lana Kovač-Bilić, Krešimir Gršić, Ivan Rašić, Josip Markešić, Ivica Klapan, Siniša Stevanović, Goran Gudelj, Davor Vagić, Borut Marn, Boris Šimunjak, Boris Filipović, Boris Bumber - Zagreb

OBITELJSKA MEDICINA:
Mario Čurlin, Dragana Adžović-Andrić - Dubrovnik
Ana Karlak-Mahovlić - Đurđenovac
Sanja Brleković  - Karlovac
Dragica Polančec-Fodor - Koprivnica
Vladimir Pereković  - Općina Malinska Dubašnica
Rene Puharić  - Opatija
Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić, Valentina Hečimović, Albina Dumić - Osijek
Ivana Križanić - Petrinja
Zvjezdana Ćatović -  Pula
Aleksandar Ljubotina, Damir Ševeljević, Nina Bašić-Marković, Ljiljana Radović-Antolović - Rijeka
Ariana Medini, Zoran Čekić, Silvana Milovac, Jadranka Bandalo-Žebčević - Split
Emina Mehičić - Slavonski Brod
Ivana Prpić-Znidarčić - Sambor
Maja Milinković - Sveta Nedjelja
Sanja Šikić-Kukić - Velika Gorica
Bojana Škvorc, Sanja Škudar-Popović – Varaždin
Ozren Koščić, Marija Sotinac – Vinkovci
Ana Dunatov, Biljana Žigurski-Mračić, Damir Biloglav – Zadar
Tihomir Drašković, Julijana Hađina, Jelena Ević, Kristina Turek, Vedrana Mrđen, Iva Žagmešter, Renata Kučan, Vlasta Nemet-Krznarić, Vlatka Topolovec-Nižetić, Sanja Župan-Kovačić, Sanja Mehmedović, Nives Tarle-Bajić, Ivan Pokrovac, Željko Razum, Vlatka Nevistić, Vjekoslava Amerl-Šakić, Verica Brozović-Kisić, Vera Šoštarić-Želalić, Vanja Gojak-Marjanović, Valentina Nakić, Tamara Perleta-Stambolija , Tajana Lovnički-Kontent, Oskar Crnalić, Nevenka Sremac, Nada Majić, Mladen Štritof, Mladen Prlina, Mirjana Čop-Katunar, Milan Mazalin, Ljubica Lazić-Vuletić, Jasna Stilinović, Jasminka Bunjevčević-Šeša, Jadranka Suton, Jadranka Grbić, Hrvoje Uremović, Hrvoje Tiljak, Gabrijela Papić, Davor Mlikotić, Goran Nekić, Dario Čurik, Branka Martinović-Juroš, Branislava Čilić, Koraljka Marušić, Biserka Mrgan-Tomičić,  Željka Šubarić, Marija Antonija Jurković - Zagreb

PSIHIJATAR:
Igor Girotto - Rijeka
Anđelko Beg - Split
Nikola Drobnjak - Vukovar
Zoran Madžarac, Zorana Kušević, Željka Smerdelj, Tihana Jendričko, Marijan Montani, Ljiljana Škrinjarić, Herman Vukušić, Goran Jurcan, Rudolf Gregurek, Anto Orešković, Davor Zdunić  - Zagreb

PARODONTOLOG:
Dario Bojčić - Split

PSIHOTERAPEUT:
Iva Stasiow  - Zagreb

PULMOLOG:
Andrea Vukić-Dugac, Saša Srića, Mihovil Vrčić- Zagreb

PLASTIČNI KIRURG:
Bojan Ignatovski - Daruvar
Bojan Štambuk  - Split
Anto Dujmović , Zvonimir Puljiz, Franjo Rudman, Hrvoje Kisić, Matija Miletić, Zoran Veir, Ivo Džepina, Rado Žic, Mladen Duduković, Dinko Bagatin - Zagreb

PEDIJATAR:
Danijel Kardoš - Belišće
Vladimir Franković, Marija Spajić - Karlovac
Dinka Belobrajić – Kraljevica
Jadranka Petrović-Schneider, Jadranka Arambašić, Bojana Petrov-Križanović - Osijek
Tatjana Ravnić-Bunčić, Mirna Milevoj-Ražem - Pula
Madlen Mihalić, Neven Čače, Sanjin Kilvain, Gordana Tomašić-Čubranić - Rijeka
Luka Stričević, Tamara Bošnjak, Snježana Kapor-Jeričević, Meira Kraus, Dubravko Matić, Blanka Labura - Split
Ilonka Artuković - Samobor
Ružica Vasari-Talanga, Kornelija Kovač - Velika Gorica
Davorka Vitlov-Čirjak - Zaprešić
Milana Smiljanić-Gaberšnik , Ivanka Bilonić-Čović , Jasenka Šprem , Ivona Brbora, Ana Balažin-Vučetić, Mirjana Tomčić, Erina Leona Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Stipe Čular, Sandra Vukšić, Oskar Lučev, Oleg Jadrešin, Milivoj Jovančević, Metka Regan, Marinka Marić, Lidija Sekulović-Uzelac, Iva Palčić, Dubravka Petrašević, Diana Puževski, Arnes Rešić, Andrea Kostinčer-Pojić, Andrea Cvitković-Roić – Zagreb

RADIOLOG:
Otmar Rubin -Sveta Nedelja
Nikola Ivan Leder - Velika Gorica
Tomislav Pavlović, Željko Herceg, Vinko Vidjak, Marija Marušić, Ivo Gregurić, Drago Odak, Bojan Jernej - Zagreb

REUMATOLOG:
Vesna Budišin - Čakovec
Dušanka Kaliterna-Martinović - Split
Miroslav Mayer, Miroslav Harjaček - Zagreb

STOMATOLOG:
Miroslav Korda - Dubrovnik
Zorana Čizmić - Općina Dugi Rat
Ivana Borčić-Sesar - Đakovo
Luka Lubina – Knin
Ljiljana Peharda-Ivić  - Općina Vidovec
Vladimir Haring, Mirela Veselinović, Josip Prpić, Josip Čes, Dijana Tomičić, Anastazija Aščić-Tokić - Osijek
Eduard Paljušaj, Tomislav Vuletić, Neven Crepulja, Goran Grenko - Rijeka
Dea Jurić-Perković, Ante Kovačić, Mia Roglić - Split
Ivica Knežević - Samobor
Nikica Marinić - Slavonski Brod
Milija Baldić-Lukšić - Trogir
Vladimir Hađinac - Vinkovci
Ninoslav Jolić - Vukovar
Ivan Marić, Sergej Kuštera - Zadar
Nino Balenović,  Rifet Herić, Marko Matutinović, Elena Štimac, Luka Masnić, Marta Krolo, Blanka Jozinović, Nenad Baltić, Sandra Petaros-Sikirić, Aleksandra Pavelić, Vladimir Basić, Valerija Milković-Budimlija, Sanja Konjević-Jelenčić,  Mario Sesar, Maja Štimac-Jagodić, Luka Stojić, Marija Sović-Buntjelić, Kristina Horvat, Ivana Petrović-Poljak, Nikola Krišto, Josip Marcelić, Jadranka Labura, Ivana Golubić Bago, Ivan Miletić, Ivan Sertić, Ivan Katalinić, Igor Ivanković, Nives Romana Beketić-Lušić, Inga Vučković, Goran Katona, Davor Matković, Zlatan Vajzović, Davor Jokić, Blaženko Crnojević, Davor Ćurković, Maja Flajnik,  Marin Radić, Tajana Kušeta-Antić, Darko Čajić, Blanka Radujković, Marija Stilinović-Bjelica, Janko Naka, Majda Plišić, Biserka Dumnica, Berislav Mostarac, David Basač - Zagreb

SPEC. MEDICINE RADA I SPORTA:
Nina Muselinović-Žarković  - Zagreb

SPEC. NUKLEARNE MEDICINE:
Marija Punda, Josip Staničić, Sanja Kusačić-Kuna - Zagreb

SPEC. STOMATOLOŠKE PROTETIKE:
Nikola Petričević, Sanja Štefančić, Jozo Ćosić, Mirna Munitić, Ivo Gašparac - Zagreb

TORAKALNI KIRURG:
Igor Nikolić, Dinko Stančić-Rokotov – Zagreb

TRAUMATOLOG:
Darko Perović  - Zabok
Tin Ehrenfreund - Zagreb

UROLOG:
Kristian Krpina - Rijeka
Goran Štimac, Tomislav Kuliš, Nikola Knežević, Neven Kapun, Igor Tomašković, Dalibor Čičin-Šain, Igor Grubišić, Ahmad El-Saleh, Miroslav Tomić -Zagreb

VASKULARNI KIRURG:
Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.