Varaždin promišlja osnaživanje demokratskog sudjelovanja i autonomije mladih te prostora za mlade

PROSTOR ZA MLADE

Prostor i sudjelovanje za sve jedan je od jedanaest glavnih ciljeva sukladno Strategiji EU-a za mlade od 2019.-2027. te Ciljevima za mlade koji su rezultat 6. ciklusa strukturiranog dijaloga s mladima i predstavljaju mišljenja oko 50 tisuća mladih iz cijele Europe. Navedeni Cilj relevantan je za lokalnu priču. Naime, kao jedan od izazova na području grada Varaždina i okolice jest osnaživanje demokratskog sudjelovanja i autonomije mladih te osiguranje prostora za mlade  Kako bi osigurali da mišljenja, potrebe i preporuke mladih ljudi nađu svoje mjesto u budućim gradskim programima za mlade, Grad Varaždin i Udruga mladih Varaždinski underground klub V.U.K. inicirali su projekt „Baraka za dijalog“, financiran kroz program Erasmus+ s ciljem povećanja razine sudjelovanja mladih te osiguranja infrastrukture, fizičkih i virtualnih prostora za mlade, u Varaždinu su se okupili predstavnici udruga mladih i za mlade, Grada Varaždina i sami mladi (15-30 godina).
Tijekom tri dana, dvadesetak okupljenih otvorilo je pitanja dostupnosti fizičkih prostora i korištenje virtualnih prostora za mlade, kao i pitanje aktivne participacije mladih u društvenim procesima na razini EU. U procesu je naglasak stavljen na važnost autonomije, otvorenosti, sigurnosti, inkluzivnosti i participativnosti.Na osnovu recentnih istraživanja i metoda koje su predstavili stručnjaci te uzimajući u obzir iskustva sudionika razmijenjena tijekom projekta, sudionici su metodom strukturiranog dijaloga s mladima došli do zaključaka i preporuka za daljnje korake u nekoliko relevantnih područja. Navedeni su u nastavku ovog dokumenta.
Fizički prostor za mlade kao osnova za okupljanje, aktivizam i participaciju Strategija EU-a za mlade 2019.-2027. kao bitan element navodi osiguranje infrastrukture i fizičkih  prostora koje vode mladi, takozvane prostore za mlade, koji su autonomni, otvoreni, sigurni,  pristupačni svima, i koji nude profesionalnu potporu razvoju mladih i prilike za njihovo sudjelovanje.
Sudionici projekta zaključili su da mlade treba aktivno uključiti u proces uređenja same zgrade Centra za mlade , posebice podruma, a Grad treba osigurati da prostor zgrade bude dostupan svim zainteresiranim skupinama (uključujući i osobe s invaliditetom).
Dodatno, pozivaju se udruge korisnici Centra za mlade (CZM) da osmisle model upravljanja prostorom zgrade i usuglase pravila ponašanja te zajednički sa zainteresiranim mladima rade na  razvoju odgovornosti svih za brigu o prostoru i zajedničkoj opremi te uvažavanju različitih potreba svih skupina mladih.
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf
2 http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/YouthGoals%20Croatian%20version%20(in%20template).pdf
3 oslikavanje zidova, uređenje podruma uključujući uređenje čajne kuhinje, dvorišta i dodatnih prostor za rad i
drugo
Projekt “Baraka za dijalog”
Pozivaju se predstavnici Grada i udruge korisnici CZM-a da otvore javni natječaj za osmišljavanje privlačnijeg naziva Centra za mlade i izradu vizualnog identiteta koji će doprinijeti većoj vidljivosti  u javnosti i među potencijalnim korisnicima.
Korištenje virtualnih prostora u radu s mladima  Kako bi se osigurali kvalitetniji uvjeti, europski standardi i usluge za poticanje veće aktivnosti i uključivanje mladih u život u gradu Varaždinu sudionici projekta su prepoznali iznimnu važnost ispitivanja mišljenja o potrebama mladih korištenjem digitalnih alata na području Grada i regije u svrhu donošenja svih budućih odluka i politika od važnosti za mlade.
Također, zaključeno je da je potrebno da Grad, udruge i relevantni dionici promoviraju svoje aktivnosti i usluge za mlade te prikupljaju mišljenja mladih i omogućuju im sudjelovanje na načine bliske toj populaciji (korištenje digitalnih platformi prilagođenih mladima osmišljene s mladima u suradnji, ispitivanje mišljenja putem online alata i uključivanje u planiranje putem njima bliskim načinima komunikacije posebno preko mehanizama vijeća učenika, studentskih zborova i ostalih relevantnih dionika).

Sudionici projekta su naglasili važnost povezivanja udruga, škola, vijeća učenika i ostalih relevantnih institucija u svrhu informiranja i educiranja o upotrebi virtualnih (i fizičkih) prostora za mlade kako bi im se olakšalo izražavanje vlastitog mišljenja i uključivanje u donošenje za njih bitnih odluka. U tu svrhu potrebno je osigurati uvjete i pristup znanjima i vještinama korištenja digitalnih alata te osvijestiti o njihovoj ulozi u donošenju odluka kroz vijeća učenika, studentske zborove, savjete mladih i ostale relevantne dionike.
Sudionici zagovaraju uspostavljanje kontinuirane suradnje udruga mladih i za mlade i odgojno-obrazovnih ustanova te ostalih relevantnih dionika.
Programi u Centru za mlade Sudionici projekta iskazali su interes za korištenjem prostora za slobodno vrijeme te prijenos određenih znanja vršnjacima putem kontinuiranih aktivnosti neformalnog učenja (radionica, tribina i sl.) te podrške u učenju.
Sudionici projekta osim već iskazanih interesa smatraju važnim poticanje razvoja volonterstva među mladima (uključujući i zagovaranje za osnivanjem volonterskog centra) te održavanje amaterskih sportskih aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom. Sudionici projekta žele sudjelovati u aktivnostima koji promiču solidarnost, ljudska prava i doprinose razvoju lokalne zajednice i senzibiliziranju javnosti o potrebama mladih.
Sudionici projekta se zalažu za uključivanja većeg broja mladih u planiranje proračuna za mlade (programi za mlade, funkcioniranje Centra za mlade, proračun Savjeta mladih Grada Varaždina, obrazovne stipendije, ostale programe od interesa za mlade) kao i uvažavanje mišljenja mladih pri odlukama o uređenju javnih/školskih prostora - jasno istaknuti na zgradi Centra (npr. zastava, banner, …) 

Projekt “Baraka za dijalog”
Dodatno se traži kvalitetno i participativno uređenje i planiranje: podruma Centra - u svrhu organizacije filmskih večeri i projekcija zabavnih i edukativnih  sadržaja, prostora za učenje i edukaciju, pub kvizova, turnira u biljaru, stolnom nogometu, beli, večeri društvenih igara, info točke s informacijama za mlade o mogućnostima za mlade i mobilnost, prostor za svirke/karaoke, fotografski klub, dvorišta Centra - omogućiti infrastrukturu za provedbu aktivnosti na otvorenom: sprave za vježbanje, ljuljačke, koš za košarku, vrt, svirke na otvorenom. Ovi zaključci i preporuke smatraju se konkretnim doprinosom budućim gradskim programima i projektima za mlade te se upućuju svim dionicima koji sudjeluju u kreiranju politika i programa za mlade. Sukladno glavnim elementima Strategije EU-a za mlade 2019.-2027. tražimo da se mlade uključi u demokratske procese donošenja odluka, stvore uvjeti za jačanje umrežavanja od lokalne do međunarodne razine, te da se rad s mladima prepozna kao bitan alat u njihovu osnaživanju.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.