Objava rezultata Javnog poziva za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. go


Na poziv je pristiglo ukupno 267 prijava, a temeljem kriterija povjerenstva za pojedina područja odabrano je 119 projekata za sufinanciranje, podržavši time aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta te konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Poziv je bio otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja.

Cilj programa Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama bio je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja.
Programom se potiče zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika, otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme, promidžbene aktivnosti, distribucija i jačanje kapaciteta kroz stručno usavršavanje namijenjeno isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.
U nastavku je prikaz rezultata Odluke o dodjeli potpora putem programa Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama koju su donijeli ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat na temelju prijedloga četiriju povjerenstava imenovanih za vrednovanje pristiglih prijava svakog od navedenih područja.
 


 
 

U okviru odobrenih projekata financirat će se:

 
•  33 nova zapošljavanja u okviru 50 odobrenih potpora za aktivnost "Zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika u poslovne procese"
 
Ministarstvo je putem ovoga programa kroz aktivnost „zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika u poslovne procese“ odobrilo sredstva za sufinanciranje zapošljavanja 33 novih djelatnika, čime je odgovorilo na potrebu jačanja ljudskih kapaciteta privrednih subjekata kao kreativnog i operativnog potencijala zatraženog radi unapređenje poslovanja.
 
•  78 potpora za otvaranja i opremanja prostora te nabavu opreme
 
Isto tako, povjerenstva su vodila računa o osuvremenjivanju i nabavi tehničke, multimedijalne te informatičke opreme i programa koja će ujedno unaprijediti način rada u smislu unaprjeđenja i osuvremenjivanja temeljnih aktivnosti, ali jednako tako i tehnologije koje će omogućiti bolje i efikasnije poslovanje.
 
•   59 potpora promidžbi i 18 distribuciji
 
Putem aktivnosti promidžbe i distribucije odobravala su se sredstava za povećanje vidljivosti subjekata i njihovih proizvoda s namjerom približavanja ciljanoj publici, a koja bi u  konačnici povećala potrošnju njihovih proizvoda i usluga plasiranih na tržište.
 
•   11 potpora za jačanje poslovnih kapaciteta kroz stručno usavršavanje

U manjoj mjeri zatražena su sredstva za aktivnost „Jačanje poslovnih kapaciteta kroz stručno usavršavanje“. U tom dijelu povjerenstva su vodila računa o potrebi poslovnih subjekata za unapređenjem vještina i znanja zaposlenika te u skladu s realnim potrebama dodijelila sredstva i za taj segment jačanja njihovih kapaciteta.
 
Po prvi su puta potporu ostvarili pravni subjekti iz područja razvoja i proizvodnje videoigara čime je potpomognut razvoj i daljnje unaprjeđenje jednog od najpropulzivnijih segmenata kulturnih i kreativnih industrija, naročito u segmentima zapošljavanja, promidžbe i nabave opreme.

U okviru književno nakladničke i knjižarske djelatnosti odobreno je 45 potpora u iznosu od 3.556.959,06 kn. Od toga, 17 je knjižarskih programa s ukupno odobrenim iznosom od 1.413.947,98, a 5 ih se odnosi na otvaranje novih knjižara. Gospodarskim subjektima u književno-nakladničkom području odobreno je 28 potpora s ukupno odobrenih iznosom od  2.143.011,08.
 
>>
 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.