„Istanbulska konvencija“ stupa na snagu – za provedbu nužna sinergija svih resora i društvene zajednice

ISTAMBULSKA KONVENCIJA
S 1. listopadom 2018. godine na snagu stupa Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji popularnije znanoj kao Istanbulska konvencija.Svjesnost o nužnosti djelovanja na sprječavanju i kontinuiranoj borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji problematika je koja nadilazi nadležnost pojedinog ministarstva i resora i postaje naš zajednički problem, problem naše zajednice i društva u cjelini.Za provedbu mjera Istanbulske konvencije, nužna je sinergija svih resora, nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva te se poduzimanje mjera treba sagledati na razini države kao i lokalnoj i regionalnoj razini jer odgovornost nam je zajednička. Provedba Konvencije uključuje i provedbu mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, strateškog dokumenta Republike Hrvatske koji je Vlada RH donijela na sjednici 22. rujna 2017. godine.Nacionalna strategija propisuje mjere zaštite žrtava nasilja u obitelji, a svaka se mjera temelji na jednom ili više članaka Konvencije, što čini njenu dodatnu vrijednost i pokazuje odlučnost u provedbi odredaba same Konvencije. Svi nositelji mjera ili suradnici u provedbi Nacionalne strategije, a samim time i odredaba Konvencije - državna tijela, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave i organizacije civilnog društva, mjere trebaju provoditi kontinuirano.
U tijeku je izrada novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji radi usklađivanja s novim zakonskim odredbama. Priprema se i stručni skup na temu „Unaprjeđenje međuresorne suradnje u zaštiti žrtava, prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji“.  Skup se organizira kako bi se podigle stručne kompetencije i poradilo na međuresornoj suradnji članova županijskih timova - odnosno djelatnika policije, socijalne skrbi, pravosudnih, zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova kao i organizacija civilnog društva te upoznalo s važećim zakonskim i postupovnim obvezama koje proizlaze iz usvojenih međunarodnih i nacionalnih pravnih akata.

U cilju senzibilizacije stručne i šire javnosti o pravima i potrebama žrtava nasilja u obitelji, Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalne politike povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 22. rujna 2018. održalo je panel diskusiju na temu „Unapređenje zaštite žrtava i međuresorne suradnje iz perspektive Ureda Pravobranitelja“ uz sudjelovanje Pravobraniteljice za  ravnopravnost spolova te zamjenica Pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, Pučke pravobraniteljica i Pravobraniteljice za djecu. Na skupu su sudjelovali i predstavnici državnih tijela i organizacija civilnog društva nadležnih za pružanje pomoći i zaštite žrtvama nasilja. Poslane su jasne poruke o neprihvatljivosti nasilničkog ponašanja u obitelji, potrebi osiguravanja koordinirane suradnje svih tijela koja postupaju u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i potrebi daljnje edukacije stručnjaka te je sudionicima podijeljena tiskana dvojezična brošura Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
Budući da mediji imaju ključnu ulogu u formiranju stavova te načinom prenošenja informacija utječu na razvoj svijesti javnosti u pozitivnom ili negativnom smislu, a posebice s pozornošću prate problematiku nasilja u obitelji, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ove je godine izradilo revidirani Priručnik sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji koji sadrži pregled preporuka Vijeća Europe o prikazu žene u medijima, pregled zakonskih propisa RH kojima su propisane odredbe o medijskom izvještavanju o nasilju u obitelji, primjere dobre i loše medijske prakse te smjernice za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji.
Ovom prilikom istakli bi ulogu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u provedbi mjera usmjerenih pomoći žrtvama nasilja u obitelji, odnosno osiguravanju smještaja za žrtve nasilja kontinuiranom financijskom potporom radu 18, od ukupno 19, skloništa za žrtve nasilja u Republici Hrvatskoj te financijskom potporom provedbi projekata organizacija civilnog društva koje rade na prevenciji pojave i suzbijanju različitih oblika nasilja u obitelji putem savjetovališta.
Ujedno, naglašavamo i ulogu stručnih službi koje pružaju potporu žrtvama nasilja te ističemo da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, kao neovisnom institucijom, potpisalo sporazum o suradnji temeljem kojeg su održavane 3 edukacije za ravnatelje i stručne radnike centara za socijalnu skrb na temu nasilja u obitelji i pružanja pomoći.
U narednom razdoblju, a što je sukladno zadanim mjerama Nacionalne strategije, u cilju daljnjeg unaprjeđenja rada stručnih radnika centara za socijalnu skrb – članova županijskih timova za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, planiraju se održati sastanci predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i stručnih radnika centara za socijalnu skrb. Cilj ovih sastanaka je razmjena informacija kao i prorada konkretnih slučajeva nasilja u obitelji koji zahtijevaju uključenost stručnjaka centara za socijalnu skrb radi unaprjeđenja njihovog rada i pružanja pravovremene i adekvatne pomoći žrtvama nasilja.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.