Za MURID-ov program rane intervencije Međimurska županija izdvojila 350 000 kuna

MURID

MURID - Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu proširila je svoj prostor na novih 150 m², opremila je dvije multisenzoričke dvorane u kojima kreće program poludnevnog boravka za djecu s autističnim teškoćama, opremljen je dijagnostički centar, a uskoro će dobiti i dijagnostički tim. "Proteklih godinu dana vrlo smo aktivno radili zahvaljujući kontinuiranoj podršci Međimurske županije te postajemo lokalni model socijalnih usluga  i rane intervencije kojom se bavimo. Naša inovativnost se prenosi na druge krajeve Hrvatske, ali i šire upravo zahvaljujući sufinanciranju na razini državnog, županijskog i lokalnog proračuna, pri čemu pomaži i roditelji korisnika", rekla je izvršna direktorica MURID-a Silvija Pucko.Kako bi se nastavila dobra praksa rada, župan Međimurske županije Matija Posavec i direktorica Silvija Pucko potpisali su u novouređenim prostorijama MURID-a Ugovor o izravnoj dodijeli financijskih sredstava za sufinanciranje socijalne usluge rane intervencije u iznosu od 350 000 kuna.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Tošić-Grlač istaknula je da Međimurje vrlo uspješno funkcionira u organiziranju zajednice u pogledu osoba s posebnim potrebama: "Međimurska županija razvija model koji je primjer svima u Hrvatskoj, prvi smo sredstvima Europske unije razvili socijalni i akcijski plan koji nastavljamo provoditi u smjeru zadovoljenja osnovnih životnih potreba. To pokazuju svi projekti koje provodimo za osobe s invaliditetom, za mlade, osobe straije životne dobi i sve one koji su zatečeni u nekoj situaciji u kojima im je potrebna pomoć."MURID je za sada jedini pružatelj socijalne usluge rane intervencije u Hrvatskoj, zbog čega mnogi njihovi korisnici dolaze iz drugih županija, a pokretači su i inovativnog modela 20-satne terapije na temelju koje će zajedno s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom provoditi znanstvenu studiju o učinkovitosti kako bi mogli dokazati potrebu za financiranjem programa.

"Sustavna briga na svim razinama izrazito je važna, jer da bi naša zajednica bila čvrsta i dobro organizirana zajednica, moramo brinuti i o najranjivijim skupinama našeg društva", rekao je župan Matija Posavec te dodao da Međimurska županija jedina u Hrvatskoj provodi program osobnih asistenata u predškolskim ustanovama. Najavio je i osnivanje Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurske županije kojim će se podići kvaliteta života za osobe u potrebi, s invaliditetom i druge socijalne skupine.Važnost rane intervencije naglasio je pročelnik Upravnog  odjela za obrazovanje, kulturu i šport Branko Sušec: "Težnja cijelog sustava je da se djeca s posebnim potrebama što bolje integriraju te je zbog toga dijagnostika i usluge koje dobivaju u ranoj predškolskoj dobi izrazito važna. Drago mi je što će MURID-ovi programi dobiti znanstvenu podlogu koja će dati još veći naglasak velikom trudu i radu koji djelatnici, roditelji i volonteri izdvajaju.".

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.