Zimska služba u Varaždinu spremna za prve pahulje

Zimska služba u Varaždinu spremna za prve pahulje

S najavom prvih snježnih padalina, gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i direktor gradske tvrtke Čistoća Zoran Svetec prisustvovali su smotri zimske službe kako bi utvrdili da su spremni svi radni strojevi i sva vozila, kao i snježni plugovi – ralice i posipači soli. Provjerena je njihova ispravnost i funkcionalnost te će Varaždin spremno dočekati prvi ovogodišnji snijeg.

 Zimsku službu na području Grada Varaždina obavljaju ugovorni izvoditelji, tvrtke Čistoća d.o.o. i PZC-Varaždin d.d. Provođenje djelatnosti zimske službe unaprijed je definirano operativnim planovima izvoditelja, po prioritetima, zonama, prethodno određenim smjerovima kretanja i načinu čišćenja snijega, strojno i ručno. Za cjelokupnu izvedbu zimske službe unaprijed su osigurana namjenska proračunska sredstva. Programom zimske službe za sezonu 2023./2024. predviđene su aktivnosti: ručno čišćenje snijega i leda (10.600 m2) te strojno čišćenje snijega i leda (120.158 m2).

 Tijekom zimskog razdoblja važno je građanima skrenuti pozornost na naglašeni oprez u prometu i prilikom kretanja gradom. Također je nužno da vozači poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,64/15, 108/17, 70/19), osobito članka 82. koji regulira parkiranje vozila, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama i nogostupima na području Grada Varaždina.

 Isto tako, slijedom odredbi Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 02/2008, 6/2016) vlasnici/posjednici građevine/poslovnog prostora dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s javne površine nogostupa u cijeloj dužini čestice na kojoj se nalazi građevina koju koriste. Uklanjanje snijega i leda mora se obavljati najmanje u širini od 2 metra, osim ako javna površina na tom dijelu nije uža od toga. Nakon izvršenog uklanjanja snijega i leda, javnu površinu potrebno je posipati solju. Vlasnici i posjednici stanova u stambenim građevinama dužni su uklanjati snijeg i led s parkirališta koje koriste, sa spremnika za odlaganje otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup vozilima za odvoz otpada.

 

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.